Zoek een fysiotherapeut bij u in de buurt

COPD netwerk NoordWest is een samenwerkingsverband van de Noordwest Ziekenhuisgroep met eerstelijns fysio- en oefentherapeuten voor de behandeling en begeleiding van mensen met COPD.

Waarom Netwerk COPD?

Kennis en kunde binnen de fysiotherapie neemt toe. Van oorsprong was de fysiotherapeut een generalist van het houding- en bewegingsapparaat. Echter de hoeveelheid kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om het vak goed uit te voeren, nemen zodanig toe dat het welhaast ondoenlijk is dit voor alle aandoeningen bij te houden. Om die reden is er een ontwikkeling gaande waarbij fysiotherapeuten zich specialiseren, bijvoorbeeld in het begeleiden van mensen met COPD.

COPDnetwerk NoordWest draagt bij aan het ontwikkelen van de fysiotherapeut als specialist op het gebied van longproblemen. In het netwerk scholen fysiotherapeuten elkaar, zoeken ze vakinhoudelijk afstemming en treden in contact met andere professionals in de COPD zorg, zoals met longartsen, longverpleegkundigen en diëtisten.Bent u verwezen voor revalidatie na corona?

De aangesloten praktijken binnen het COPDnetwerk NoordWest zijn toegerust om u te begeleiden bij uw revalidatie.


Aangesloten praktijken

COPDnewerk NW praktijkadressen 2020 website